Iga põllumajandustootja eesmärk on teenida sissetulekut, kuid oluline on ka valmistada kvaliteetseid tooteid, mis vastavad turu nõudmistele. Euroopas rakendatakse kariloomade pidamises erinevaid tavasid ja tootmissüsteeme. Miks aga on hakatud ühte mõistet – intensiivne loomapidamine – sageli nii negatiivses tähenduses kasutama?

Loomakasvatussektoris on juba mõnda aega üritatud luua neutraalsemat terminoloogiat, mis hõlmaks modernseid ja ressursitõhusaid tootmissüsteeme. Kuid käibele läinud moesõnadest on väga keeruline lahti saada, eriti avalikus suhtluses. Olenemata terminoloogiast ja tootmissüsteemidest, peab iga Euroopa loomapidaja järgima rangeid reegleid, mis hõlmavad põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsiooni raames ka loomade heaolu tagamist

Tervislik kariloomade pidamine käib käsikäes tervete ja hoolitsetud loomadega

Intensiivsete süsteemidega põllumajandusettevõtted viljelevad edasijõudnud meetodeid, kus teiste tegevuste hulgas jälgitakse väga hoolikalt loomade heaolu ja tervisega seotud tegureid, loomade geneetilise ressursi mõistlikku kasutust, jätkusuutlikku loomade toitumist ja söötmist. Et loomad oleks terved ja loomapidaja sissetulek võimalikult suur, on vaja tõhustada geneetilist valikut, tagada tasakaalustatud söötmine ja kasutada edumeelseid jälgimisvahendeid. Selle puhul kehtib põhimõte, et mis on hea loomadele, on hea ka loomapidajatele.

Toidu hindade hoidmine taskukohasena

Tänapäevane põllumajandustootmine on kujunenud nüüdisaegsete ühiskondade arengu eeskujul. Tänu saavutatud suuremale tõhususele on toitu võimalik uuel tasemel toota suurtes kogustes kogu ühiskonnale. Euroopas on palju põllumajandustootmise tüüpe, mis kõik koos võimaldavad rahvastikule regulaarselt tagada taskukohase hinnaga piima, liha, kala ja munad.

Liha töötlemine annab sellele lisaväärtust, vähendab hinda, parandab toiduohutust ning pikendab säilivusaega. Ühiskondlikul survel arendatakse pidevalt välja uusi toidutöötlemise, pakendamise ja säilitamise meetodeid. See võib suurendada leibkonna sissetulekut ja parandada toitumist.

Allikad:

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/meat/home.html