Põllumajandusettevõttes on loomade tervise hoidmisel veterinaarravimite, sealhulgas antibiootikumide kasutamine mõnikord möödapääsmatu. Ükskõik millises ettevõttes võivad mõnikord loomad haigestuda ning loomapidajatel on moraalne ja juriidiline kohustus loomade tervise eest hoolitseda ning jälgida, et nad saaksid sobivat ravi. Seetõttu manustavad loomakasvatajad aeg-ajalt oma loomadele antibiootikume.

Antibiootikume tohib anda vaid haigetele loomadele veterinaari ettekirjutusel. Antibiootikumid on Euroopas retseptiravimid ja loomapidajad saavad neid manustada alles siis, kui veterinaar on määranud loomale õige diagnoosi ja välja kirjutanud retsepti.

Kui muud valikud puuduvad, siis võivad veterinaarid mõnikord ühe või mitme looma haigestumisel määrata antibiootikume ka teistele loomadele selles karjas, et vältida haiguse levikut. Kui on väga suur nakkuse tekkimise oht, siis võib veterinaar näiteks pärast kirurgilisi protseduure määrata antibiootikume ka üksikule loomale või piiratud hulgale loomadele. Antibiootikume ei tohi kasutada pidevalt ega ka selleks, et teha tasa halba hügieeni, ebasobivat kasvatust või probleemset loomapidamise korraldust. Euroopa põllumajandusettevõtjad on liitunud loomakasvatuses vastutustundliku ravimite kasutuse Euroopa platvormiga (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals, EPRUMA) ja järgivad seal kirjeldatud vastutustundliku kasutuse põhimõtteid. EPRUMA aluseks on parimate tavade raamistik, mis käsitleb antibiootikumide kasutamist toiduloomadel. EPRUMA annab ettevõtjale juhised, mil moel peaks loomade optimaalse tervisliku seisundi säilitamine olema osa loomakasvatuse kavast, et vähendada seeläbi vajadust kasutada antibiootikume.

See tugineb holistilisele lähenemisele, mille eesmärk on vähendada haiguste esinemissagedust järgmiste nakkust ennetavate meetmete abil:

 • Bioturvalisus – ennetavad meetmed, et hoida loomade rühmi tervena või takistada haiguse levikut loomapopulatsioonis
 • Heal tasemel loomapidamissüsteemid ja ventilatsioon
 • Hea hügieen
 • Sobiv toitumine
 • Regulaarne tervise ja heaolu jälgimine
 • Loomade tervisega seotud tegevuste kava
 • Diagnostikavahendite kasutamine
 • Vaktsineerimine
 • Ravimiohutuse järelevalvesüsteemi teavitamine esinenud kõrvaltoimetest

Kas antibiootikumide kasutamisele on alternatiive?

Kui loom haigestub bakteriaalsesse haigusesse, siis ei ole antibiootikumide kasutamisele alternatiivi. Kuid nakkuste vältimiseks ja antibiootikumide kasutamise vajaduse vähendamiseks on olemas tegevusi ja tooteid, mida saab jagada kaheks:

 • Ennetavad – bioturvalisus, heal tasemel loomapidamine ja ventilatsioon ning vaktsiinide kasutamine, mis aitab loomi teatud haiguste eest kaitsta.
 • Toetavad – loomade head tervislikku seisundit säilitada aitavad tooted, nagu optimaalne sööt ja probiootikumid.

Kuigi praegu ei ole Euroopas lubatud kariloomadel kasutada ühtegi antibiootikumi alternatiivi, on olemas tundlikkust soodustavaid tooteid, nagu näiteks virulentsuse teisendajad.

Toitumisel võib olla loomade tervise ja heaolu säilitamisel väga oluline või isegi kriitiline tähtsus. Loomasöödas kasutatavad lisandid on loomade optimaalse heaolu ja piisava toitumise saavutamisel üliolulised. Need ained tagavad sööda ohutuse (nt vähendavad soovimatute mikroorganismide olemasolu), aga võivad parandada ka toidu seedimist ja aidata säilitada looma soolestiku mikrofloorat, toetades nii heaolu, vastupanuvõimet ja toimetulekut nakkuste ja stressoritega.

Allikad:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1687_en.htm