Euroopa toidutarneahelas on tõuaretusel keskne tähtsus, kuna see võimaldab tasakaalustada tõhusust, kättesaadavust ja minimaalset keskkonnamõju. Kariloomade tõuaretuse eesmärk on tagada jätkusuutlikum tootmine. Selleks jälgitakse selliseid näitajaid nagu loomade pikaealisus, vastupidavus, tõhusus, keskkonnamõju, loomade tervis ja heaolu ning peetakse silmas toiduohutuse, rahvatervise, toote kvaliteedi ning geneetilise mitmekesisuse säilitamise peamisi tegureid.

Näiteks on sigade, kodulindude ja kala geneetiliste omaduste parandamine viimase 30 aasta jooksul andnud märkimisväärseid tulemusi söödaväärinduses ning seda ilma loomade heaolu kahjustamata.

Põllumajandusloomad suudavad sööta tõhusamalt väärindada loomseteks saadusteks. See tähendab, et loomapidajad on kasutanud vähem sööta samaväärse või isegi parema tootlikkuse saamiseks. Tänu sellele teenib põllumajandusettevõtja rohkem tulu, kuid samal ajal väheneb ka keskkonnakahju, kuna tekib vähem sõnnikut ja lämmastikku.

Väiksem söödavajadus tähendab tõhusamat ressursikasutust, mis on jätkusuutlikkuse keskne osa. Pidevalt laienev ülemaailmne turg nõuab, et aretajad suudaksid pakkuda kõikvõimalikke põllumajandustootmise viise igal pool. Seetõttu on loomsete saaduste kasvava nõudluse täitmiseks vaja üha tõhusamat kariloomade aretust. Vastutustundlikud aretajad üritavad sellise nõudlusega toime tulla võimalikult tasakaalustatud moel. Selleks valitakse loomad, kelle tootlikkus on kõige ökonoomsem, hoolitsetakse nende eest ning kasutatakse sööta ja teisi loomakasvatuses vajalikke ressursse võimalikult tõhusal viisil.

Allikad:
Kariloomade tõuaretuse ja paljunemisega tegeleva ettevõtte head tavad