Bakteriaalsete nakkuste korral määratakse nii mahe- kui ka tavapõllumajanduses loomadele antibiootikume.

ELi mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise määruses on sätestatud, et:

  • looma haigestumise korral võib rangete nõuete järgimisel kasutada allopaatilisi veterinaarravimeid, sealhulgas antibiootikume. See on lubatud vaid siis, kui fütoterapeutilised, homöopaatilised ja muud tooted ravimiseks ei sobi;
  • immunoloogiliste veterinaarravimite, nt vaktsiinide kasutamine on lubatud. Kui loom või loomade rühm on saanud keemiliselt sünteesitud allopaatilisi veterinaarravimeid (sealhulgas antibiootikumid, aga välja arvatud vaktsiinid, parasiitide ravimid ja kohustusliku tõrjekava ravimid) aasta jooksul kolm või rohkem korda või ühe korra, kui nende produktiivne elutsükkel on lühem kui üks aasta, siis ei tohi selliste loomade liha ega nendelt loomadelt pärinevaid tooteid müüa mahetoodetena.

Määruses on sätestatud ka, et:

  • keelatud on kasvustimulaatorid ja sünteetilised aminohapped (antibiootikumide kasutamine kasvu soodustajatena on kõikides põllumajandusettevõtete tüüpides Euroopas keelatud alates 2006. aastast);
  • loomade paljunemine peab toimuma eelkõige loomulikul teel, kuid kunstlik seemendamine on siiski lubatud;
  • hormoonide või sarnaste ainete kasutamine veterinaarravimina on lubatud vaid üksikutel loomadel.

Allikas: Määrus (EL) 2018/848