Loomad haigestuvad sarnaselt inimestega, olenemata sellest, milliseid loomapidamismeetodeid kasutatakse. Haiguse korral on oluline nii veterinaari kui ka loomapidaja hoolitsus. Samuti on loomade nakkushaigustega tegelemine tähtis toiduohutuse ja tootluse suurendamise ning loomade kannatuse vähendamise eesmärgil. Hea loomakasvatus, bioturvalisus ja hügieen on Euroopa põllumajandusettevõtetes loomade tervise kaitse ja heaolu tugisambad.

Bakteriaalsete haiguste esinemissageduse vähendamiseks on esmajoones vajalik vaktsineerimine, hügieeninõuete järgimine loomapidamisel, karja tervise jälgimise kava ja sobiv toitumine. Loomakasvatajad järgivad igal võimalusel põhimõtet, et ennetus on parem kui tagajärgedega tegelemine. Tervise jälgimisele aitavad kaasa diagnostikavahendite ja teiste uuenduslike meetmete, nagu digitaalne jälgimine, kasutamine ja haiguste võimalikult varane avastamine.

Hoolimata pingutustest võivad loomad inimestega sarnaselt ikkagi aeg-ajalt haigestuda. Haiguse korral on loomapidaja kohus pakkuda loomale veterinaari soovitatud hoolitsust ja ravi.