Euroopa segasööda tootjad peavad järgima ranget õigusraamistikku, milles olevate nõuete täitmise eesmärk on loomadele ohutu sööda valmistamine ja inimeste kui loomsete toodete tarbijate kaitsmine.

Loomade heaolu ja tugeva tervise eelduseks on kõiki vajalikke mikro- ja makrotoitaineid sisaldav toit. Just seetõttu segasööt esialgu välja töötati. Segasööda tootjad soovivad valmistada sööta, mis sobituks kariloomade tervise jälgimise kavaga, tagaks loomade hea tervisliku seisundi ja väldiks veterinaarravi vajalikkust. Selleks kasutavad nad tootmisprotsessis kõiki uusimaid teadmisi, mida loomade toitumisteadusel pakkuda on.

Mäletsejate, eriti piimakarja loomade jaoks pakuvad tootjad sageli jõusööta. See täiendsööt on mõeldud kasutamiseks keerulisemates oludes (eriti talvisel ajal), kus tavapärasest toitumisest jääb väheks ning vajalike ainete saamiseks on vaja lisasööta. Täiendsööt ei ole mitte mingil juhul mõeldud looma tootlikkuse suurendamiseks üle tema võimekuse taseme.

Lisamaterjalid:
Loomade tervise jälgimise kava ja toitumise tähtsus – https://www.fefac.eu/files/80917.pdf