Euroopa Toiduohutusamet on kontrollinud sellise kogu ELis kasutatava söödamaterjali ohutust, mis sisaldab GM põllukultuure. Paljud teadusuuringud kinnitavad, et lubatud GM põllukultuuride tarbimine on inimeste ja loomade jaoks sama ohutu kui geneetiliselt mittemuundatud vilja tarbimine. Lisaks on geneetiliselt muundatud organismidest (GMO) saadud aineid loomasöödas kasutatud juba üle 25 aasta. Praegused GMO tehnoloogiad põllukultuuride kasvatamises keskenduvad põllukultuuride kasvatamisega tegelevate ettevõtjate kasule, nagu saagikuse suurendamine ja pestitsiidide kasutamise vähendamine. See tähendab, et saadaval olevate GMO põllukultuuridest pärinevate ainete kasutamine loomasöödas ei tekita Euroopa kariloomade pidamises erilist toitumisega seotud kasu või kahju.

Suurtes põllumajandustoodete ekspordiga tegelevates riikides (nt USA, Brasiilia, Argentina) on GMO tehnoloogia teinud suure läbimurde ja GMOd sisaldavad söödamaterjalid on saanud ülemaailmses kaubanduses peavooluks, seda eriti sojaubade ja maisi puhul.

Kuna EL on endiselt söödavarude, eriti suure valgusisaldusega söödamaterjalide (valgusisaldus 30–50%) hankimisel maailmaturust sõltuv, siis peavad ELi turul tegutsejad importima GMO-l põhinevaid söödamaterjale.

Sööt, milles on üle 0,9% GMOst pärit aineid, jõuab kariloomade pidajateni asjakohaselt märgistatuna. Eri liikmesriikides on samas tehtud ka algatusi, mis peaksid katma vajaduse sellise loomasööda järele, mis ei sisalda GM-aineid. Seega on tarbijatel, kes soovivad osta just selliseid loomseid tooteid, valik olemas.

Allikad:
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta