Tänapäevastes aretusmeetodites on suudetud leida optimaalne tasakaal lindude kasvu, sööda tarbimise, hea tervise ja heaolu vahel. Kuigi osad inimesed arvavad ja mõnes dokumendis on kirjeldatud, et lindude jalad on muutunud nõrgaks ja kergesti murduvaks ning nad ei suuda kanda oma keharaskust, siis tegelikkuses see nii ei ole. Samuti on valed väited, et linnud ei suuda ennast liigutada, juua ega süüa. See oleks halb nii lindude tervisele kui ka põllumajandusettevõtte investeeringute seisukohalt. Mitte ükski loomapidaja ei taha oma loomast ilma jääda!

Tõuaretajad annavad oma parima loomade geneetiliste omaduste parandamisel, et loomapidajad saaksid kasvatada terveid kanu. Euroopa kodulinnukasvatajate eesmärk on kooskõlas Euroopa loomade tervise ja heaolu standardiga kasvatada õnnelikke ning terveid linde, kasutades seejuures kestlikke ja vastutustundlikke tootmismeetodeid. Sööda puuduse tõttu võib esineda probleeme kasvuga, kuid see mure on võimalik söötmise parandamisega lahendada.

2007. aasta ELi direktiivis on lihakanade kaitseks sätestatud nende pidamise miinimumnõuded. Selle eesmärk on vältida kanalate ülekoormatust. Selleks määrati kindlaks maksimaalne asustustihedus ning üritatakse tagada parem loomade heaolu, täpsustades nõudeid valgustusele, allapanule, söödale ja ventilatsioonile.

Allikad:
Nõukogu direktiiv 2007/43/EÜ (juuni 2007)