Avalikkus ei ole sellest väga teadlik, et antibiootikumide kasutamine kasvu soodustajatena on Euroopas keelatud. Seda näitas ka hiljutine Eurobaromeetri uuring, milles selgus, et ainult 38% Euroopa kodanikest teab, et antibiootikumide kasutamine põllumajandusettevõtetes kasvu soodustajatena on ELis keelatud.

Pärast 2006. aastal ELis rakendatud keeldu on ka teised piirkonnad otsustanud eeskuju järgida ja nimetanud seda ELi seisukohta parimaks tavaks, nagu on mainitud ka antimikroobikumiresistentsust käsitlevas Euroopa terviseühtsuse tegevuskavas.