Näiteks võivad emiste poegimissulud tunduda inimestele ebamugavad, aga tegelikult on need loodud põrsaid kaitsma. Ajutine liikumisvabaduse piiramine sulus väldib seda, et emis kogemata poegadele peale ei heidaks. Seda võib muidu juhtuda ja see võib põrsastele surmavalt lõppeda.

Arutelud puuride kasutamise, vaba liikumise ja loomade õiguse üle oma elu elada ilmselt jätkuvad, keskendudes väga inimlikele vaadetele ja väärtustele. Kuigi need väärtused on õigustatud, ei esinda need liigispetsiifilistel, põllumajandusettevõtluse spetsiifilistel ega teaduslikel teadmistel põhinevat objektiivset vaadet loomade heaolule.

Loomade liikumise piiramist käsitlevad ka mõned liigispetsiifilised ELi õigusaktid. 2007. aasta ELi direktiivis on sätestatud lihakanade kaitseks nende pidamise miinimumnõuded. Selle eesmärk on maksimaalse loomkoormuse määramisega vähendada kanafarmide ülekoormatust ja tagada parem loomade heaolu, täpsustades nõudeid valgustusele, allapanule, söödale ja ventilatsioonile. Teiseks näiteks on Euroopa veelindude sektor, kus vahetati vastusena Euroopa Nõukogu 22. juuni 1999. aasta soovitusele välja kõik kasutatavad seadmed. Kõik üksikpuurid ehk épinette‘id on asendatud ühispuuridega, mis võimaldavad partidel ja hanedel seista õiges asendis, pöörata ilma raskusteta ümber, lehvitada tiibadega ning süüa ja juua neile sobival moel. Selline pidamine vastab loomade heaolu ja pidamise sanitaarnõuetele, toetab töötajate ergonoomikat ning võimaldab samal ajal suurepärast tootlust.

Allikad:
Nõukogu direktiiv 2007/43/EÜ(juuni 2007)