Ei ole tõendusmaterjali, et suurte lautadega põllumajandusettevõtted käsitlevad loomade heaolu teisiti kui väikeste lautade pidajad. Lähtudes sellest, mida loomade heaolu hõlmab, siis suudavad väiksemad ettevõtted suurema tõenäosusega viia loomi õue ja see on mõne inimese jaoks loomade heaolu seisukohalt väga tähtis. Samas ei ole tõestatud, et ainult laudas peetavate loomade heaolu oleks häiritud.

Küll aga on kindlaks tehtud, et suuremad põllumajandusettevõtted rakendavad tõenäolisemalt teadusel põhinevaid tootmissüsteeme, standardset töökorda, koolitavad oma töötajaid ning kasutavad tehnoloogilisi lahendusi, et loomi jälgida ja teha ka kulukaid muudatusi loomade heaolu parandamiseks.

2016. aastal korraldatud lautade suurust ja loomade heaolu käsitlevas uuringus pakuti, et lautade suuruse vähendamise põhimõtete ja toetavate tegevuste väljatöötamine aitaks paremini tagada loomade heaolu eri suurusega ettevõtetes.

Allikad:
Frazer jt, 2016. Farm Size and Animal Welfare. Journal of Animal Science