Alates 1980. aastatest on ELis välja töötatud määruseid, et tagada Euroopa toidutootmises loomade heaolu. Algatusi tuleb ka toiduainete tarbijatelt, kes nõuavad suuremat loomade heaolu. Olemasolevate kvaliteetsete etikettide kasutajad lisavad oma dokumentidesse uusi osi, samal ajal kui loomade heaolu tootesilte alles katsetatakse ning üritatakse välja selgitada, millised soovid ja vajadused on tarbijatel nendega seoses.

Keskne küsimus on, kuidas eristada loomade heaolu standardeid tootmismeetoditest ELis, kui selles piirkonnas on kõikide tootmisviiside korral nagunii vaja loomade heaolu nõudeid järgida. Ei ole veel selge, kuidas peaks seda märkima etiketile, kui kõiki loomseid tooteid tuleb müüa nii, et tootesildil ei tohi loomade heaolu standarditest kinnipidamist täpsustada.

Allikad:
Special Eurobarometer 442, December 2015