Kuigi loomulik käitumine on loomade heaolu seisukohalt kindlasti tähtis, ei tohiks nii keerukat mõistet kui loomade heaolu taandada nii lihtsustatud võrdluseks, et vabapidamine on hea, aga piiratud liikumisvõimalus on halb. Ei tohiks unustada, et loomade jaoks tähendab loomulik käitumine ka selliseid instinkte nagu üleoleku väljendamine. Näiteks on munakanade hierarhilised suhted otsene põhjus, miks vabapidamisel kanade hulgas on kaks korda suurem suremus kui puurikanade seas. Vaba looma jaoks ei taga vabapidamine heaolu, kui teda nokib karja domineeriv isend.

See näitab, kuidas lihtsustatud lähenemine loomade heaolule, isegi kui see põhineb inimlikel arvamustel ja tunnetel, võib heaolu suurendamise asemel seda hoopiski vähendada.

Loomade heaolu juhtiv uurija Marian Stamp Dawkins ütleb, et loomade heaolu puhul ei ole „loomulik“ ilmtingimata võrdne „heaga“ ja vabapidamine ei ole ideaalne pelgalt seepärast, et see sisaldab sõna „vaba“, millele reageerivad positiivselt pea kõik inimesed. Selle asemel rõhutab ta, et vajalikke teadmisi loomadele sobivast heaolust annavad meile teadusuuringud:

„Kas piiratud liikumisvõimalustega loomad soovivad teha kõiki neid samu asju, mida nende vabad liigikaaslased, või eelistavad nad seda, et neile tuuakse piisav toit ette ja nad ei pea seda jahtima? Seda, millal loomulik on ka hea, saab kindlaks teha ainult loomi vaadates, mitte aga romantiliselt ette kujutades, milline elu looduses võiks olla.“[ref]Marian S. Dawkins (2012), Why Animals Matter, Oxford University Press[/ref]

Teaduslikku teavet loomade eelistuste kohta pakuvad niinimetatud valikukatsed, kus loomade motivatsiooni eri hüvesid saada mõõdetakse pingutuse suurusega, mida loom on nõus selle hüve saamiseks tegema. Sellised katsed on näidanud kanade puhul liivavannide ja naaritsate puhul pesaehitamise tähtsust. Need mõlemad tegevused on omased ka nende loomade vabas looduses elavatele liigikaaslastele. Samasugused katsed on samas näidanud, et põllumajandusettevõttes peetavate minkide jaoks ei ole eriti tähtis ujumisvõimaluse olemasolu. Seega võib loomuomaseid tegevusi, mille puhul on võimalik mõõta loomade soove, olla nii olulisi kui mitteolulisi. Seda, kas miski on tähtis või mitte, peab hindama teadus, mitte emotsioonid. 

Allikad:
Implications for Welfare, Productivity and Sustainability of the Variation in Reported Levels of Mortality for Laying Hen Flocks Kept in Different Housing Systems: A Meta-Analysis of Ten Studies (nih.gov)

  • Marian S. Dawkins, 2012. Why Animals Matter. Oxford University Press