Loomade tervis on loomade heaolu eelduseks. Loomadel, nagu ka inimestel, võib iga haigus tähendada valu, ebamugavust, isukaotust jms ehk ka loomad tunnevad ennast halvasti. Sarnaselt inimestega kehtib ka vastupidine seos, et kui loom on stressis, halvasti toidetud või tema eest ei hoolitseta, siis ta võib haigestuda. Seega on need kaks mõistet omavahel olemuslikult seotud.

Euroopa põllumajandustootjad on väga teadlikud, et haiguse korral tuleb kutsuda veterinaar. Ta saab määrata vajaliku ravi, et vältida looma kannatusi ja tagada tema piisav heaolu.

Loomad on vastuvõtlikumad haigustele ja võivad käituda agressiivselt, kui nende heaolu on häiritud, nad ei tunne ennast hästi või on stressis. See ei ole ühegi loomapidaja huvides ja seetõttu astuvad nad üldjuhul vajalikke samme, et tagada loomade heaolu.

Kuna loomade tervise ja heaolu mõisted on omavahel põimunud, siis on need üliolulised kõikide põllumajandusloomade pidajate jaoks. Tegelikkuses on need võrdselt tähtsad ja mitte ainult loomade jaoks, vaid ka laiemas sotsiaalses tähenduses. Loomade heaolul ja tervisel on ülioluline osa ka toiduohutuses, liha kvaliteedis ja avalikkuse ootustes.

Allikad:

Frazer jt, 2016. Farm Size and Animal Welfare. Journal of Animal Science