Loomade heaolu tagamiseks on välja töötatud ranged ELi ja riiklikud kontrollimeetmed koos bioturvalisuse suunistega. Euroopa talust taldrikule jälgimissüsteem sisaldab kõige tähtsamaid põhimõtteid loomade tervise eest hoolitsemiseks. See hõlmab suurt hulka ennetavaid tegevusi, nagu vaktsineerimine, diagnostika kõrvalekallete varajaseks avastamiseks ja raviprotseduurid. Loomade tervis tugineb veatule ettevõtte majandamisele ja eri osaliste koostööle Euroopas, mitte niivõrd loomapidamise suurusele või konkreetsetele tegevustele.

Igal süsteemil on omad väärtused ja proovikivid.

Näiteks vastupidi mõne inimese arvamusele võivad ka loomade vabapidamisel esineda teatud probleemid, mida on võimalik muidugi ületada rohkem pingutades ja bioturvalisuse meetmeid suurendades.

Üldiselt valitseb üksmeel, et olenemata põllumajandusettevõttest tähendab tervem kari paremat tootlikkust ning seega on loomapidajate huvides tagada loomade heaolu ja hea tervis.

Allikad:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607874/