2010. aastal kasutas loomakasvatussektor hinnanguliselt 6 miljardit tonni sööta. Kolm peamist söödamaterjali olid rohi ja lehed (46% ehk 2,7 miljardit tonni), millele järgnesid põllukultuuride jäägid, nagu põhk, lehed ja varred või suhkruroo pealsed (19% ehk 1,1 miljardit tonni).

Kariloomade sööda kasvatamiseks kasutatav põllumaa moodustab üle maailma kokku 2,5 miljardit hektarit, mis on umbes pool kogu maailma põllumaast, AGA kõige suurema osa sellest ehk peaaegu 2 miljardit hektarit moodustavad rohumaad.

Monogastriliste loomade (nt sead ja kodulinnud) jaoks toodetav teravili võtab enda alla 138 miljonit hektarit ehk 20% kogu maailma teravilja all olevast maast. Lisaks kasutab üleilmne loomakasvatussektor umbes 66 miljonit hektarit maad teravilja, liblikõieliste silo ja söödapeedi kasvatamiseks. Kui kasutada ühendproduktide massil ja väärtusel põhinevat jaotamise meetodit, siis umbes 131 miljonit hektarit kuulub õlikookide sektorile ja 126 miljonit hektarit viljajääkidele. Loomasööda kasvatamiseks kasutatav põllumaa on kokku umbes 560 miljonit hektarit ehk ligikaudu 40% kogu maailma põllumaast.

Lisateave: Resource Efficiency Champions: Co-Products, an Essential Part of Animal Nutrition