FAO statistika järgi on kariloomadelt pärit heitkogus vähenenud 51%. Selle põhjuseks on liikumine spetsialiseerunud põllumajandusliku kariloomade pidamise süsteemi poole, kuid paranemisruumi on endiselt veel palju.

Euroopa Keskkonnaameti hiljutiste andmete alusel on veidi alla 6% ELi heitkogustest pärit kariloomade kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kogu põllumajandussektorist pärineb 9,58% ja põllumajandusvälistest sektoritest 90,19%. See hõlmab nii transporti, kütmist, hooneid jne, aga mitte maakasutust või muutusi maakasutuses.

Tänu uuele täppispõllumajandusele ja edasiarenenud põllumajanduslikele meetoditele pakub ELi loomakasvatussektor Euroopa tarbijale järjest jätkusuutlikumaid ja taskukohasemaid loomseid toiduaineid.

Ära ei tohi unustada ka kariloomade keskset rolli põllumajandussektori ringluses. Näiteks sõnniku kasutamine (ka kui kääritussaadus) pinnase viljakuse suurendamiseks ja süsiniku säilitamiseks, samuti põllumajanduskemikaalide ja teiste õlist pärit toodete (nt nahktoodete alternatiivid) tootmise tagajärjena välditud heidet.

Allikad:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/16817.pdf
http://www.fao.org/faostat/en/#compare