Video: 'De 9 paradoxen van Farm to Fork’ ontkracht vooroordelen veehouderij

D

e Europese veehouderijsector heeft de video ‘De 9 paradoxen van Farm to Fork’ gepresenteerd, een oproep om actief deel te nemen aan de huidige duurzaamheidsuitdaging om een doeltreffende en adequate Farm to Fork-strategie voor Europa te ontwikkelen en uit te voeren. In de video wordt benadrukt dat de Farm to Fork-strategie ondanks goede bedoelingen geen rekening houdt met de feitelijke situatie en de uitdagingen van de veehouderijsector. De video is samengesteld door Carni Sostenibili (Duurzaam Vlees) en European Livestock Voice en ontkracht een aantal voordelen van de veehouderijsector.

De 9 paradoxen weerspiegelen misvattingen en vooroordelen over de veehouderijsector op het gebied van milieu, gezondheid en economie. De video brengt onnauwkeurigheden aan het licht over de voedingswaarde van vlees; het grondgebruik voor veehouderijactiviteiten; de milieuaspecten duurzaamheid van de Europese veeteeltketen en het gebruik van natuurlijke meststoffen versus kunstmest.

Read more here